Nämndemannaföreningen vid Ångermanlands Tingsrätt

Härnösand/Kramfors nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Vakant

  • Sekreterare

Vakant

  • Kassör

Lena Johansson

lejohansson45@gmail.com
070-751 65 00
  • Styrelseledamot

Eivor Bylund

pererik.bylund.spillboda@gmail.com
070-525 16 67
  • Styrelseledamot

Lisbeth Boman

lisbeth.boman@utb.solleftea.se
070-269 91 97
  • Styrelseledamot

Jan-Ola Nordin

janola.nordin@gmail.com
070-312 34 20
  • Styrelseledamot

Hans Alexandersson

alexandersson50@gmail.com
070-331 13 02

Endast för administratörer