Nämndemannaföreningen vid Ångermanlands Tingsrätt

Bli medlem

Medlem i Härnösand/Kramfors Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Eva-Clara Viklund email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 200 kr per år och betalas till föreningens bg 5164-0399. Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.
​Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.
I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer